Az indián nyelvek

Helyesírási szabályzatunk 220. pontja szerint a (nem latin betűs) idegen nyelvek szavainak, neveinek magyar helyesírásáról külön kiadványok intézkednek. Ezek a kötetek ill. cikkek az elmúlt évtizedekben, mintegy sorozat jelleggel számos (de nem minden) „egzotikus” nyelvterületről meg is jelentek. A jelen mű első része ezek sorába illeszkedik: az indián (és eszkimó) nyelv- és népnevek magyar helyesírásának szabályait tartalmazza, e nevek (szinte) teljes listaszerű felsorolásával együtt – így helyesírásunknak egy eddig szabályozatlan területét fedi le. Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága az anyagot a magyar helyesírási szabályok részeként ismerte el. Haszonnal forgathatják mindazok (újságírók, szerkesztők, kiadók, tanárok stb.), akiknek a magyar helyesírás pontos művelése mindennapi munkájuk része – és azok is, akik egyszerűen csak érdeklődnek a téma iránt.
A kötet második része az indián (és eszkimó) nyelvek nyelvrokonsági viszonyait mutatja be, és mind tartalmában, mind formájában egyedülálló nemcsak a magyar, de a nemzetközi szakirodalomban is. A kutatók éppúgy, mint a kalandregények és indiánfilmek kedvelői, örömmel vehetik kézbe.

Ez a könyv 2010-ben elnyerte a magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíját. (Beszámoló az átadásról, és egy ide kapcsolódó cikk.)

A kötet kapható könyvesboltokban, de megrendelhető itt a honlapon is!

konyvcimlap.jpg